بسیاری از کاربران از ما سوال میکنند علت نخوابیدن یا چرا پرنده زینتی ما تخم هایش را از لانه بیرون می اندازد ؟! نخوابیدن دلایل مختلفی می توانند