طوطی تاج رزی برای اولین بار توسط فیلیپ اسکلتر و اوزبرت سالوین در سال 1871 کانور تاج رزی ROSE-CROWNED CONURE با نام علمی Pyrrhura rhodocephala هم چنین با