طوطی رزبورک ،بورکس یا bourkes parrot به خاطر طبیعت آرامی که دارد بهترین گزینه برای افرادی است که به تازگی می خواهند پرنده خانگی داشته باشند و تجربه