معرفی طوطی کانور مونچیک

mooncheek conure
معرفی طوطی مون چیک کانور

 

مونچیک از خانواده کانور عکس مونچیک در شگفتها 

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.