درمان مشکل تولید مثل در طوطی سانان

اصلاح محیط از دیگر اقدامات است دوره نوری را تا ۸ الی ۱۰ ساعت در روز کاهش دهید. جایگاه لانه، اسباب بازیها و دیگر اشیاء و اجسامی را که پرنده به آنها میل جنسی نشان می دهد، از دسترس خارج نمائید.

دسترسی به محیط لانه سازی و مواد لازم برای لانه سازی مثل جعبه، حفره های تاریک، یا تکه های کاغذ را تحریم کنید. اگر پرنده رفتار لانه سازی بروز داد و شروع به تخم گذاری در آن کرد، اجازه دهید تخم ها در طول دوره انکوباسیون در لانه باقی بمانند.

خارج کردن تخم ها میتواند سبب تحریک پرنده به تخم گذاری بیشتر و جایگزینی آنها شود. جفت واقعی یا فرضی پرنده را از قفس یا اتاق خارج کنید. در بعضی از گونه ها مثل طوطی خاکستری استرالیا، جدایی دیداری و شنیداری از جفت ضروری است.

پرندهٔ تنهایی که اختصاصاً و انحصاراً توسط صاحب خانگی خود مراقبت و نگهداری می شود، باید از نظر وجود جفت گیری کاذب با صاحب اش بررسی شود. این رابطه سبب شروع رفتارهای تولید مثلی می شود.

از کارهای تحریکی مثل نوازش لگن، پشت و ناحیه کلوآک خودداری نماید. از تغذیه با جیره پرکالری پرهیز نمایید. پرنده را به رفتارهای تعاملی که رابطهٔ گلهای یا گروهی را تحریک می کنند، تشویق نمایید. مثلاً پرنده توسط چندین نفر در خانه تیمار و نوازش شود.

به صورت دوره ای محل قفس و اشیاء آن را (اسباب بازی ها، محل نشستن، ظروف غذا) تغییر دهید. تا از رفتار قلمرویی جلوگیری شود و تحریک تولید مثلی نسبت به یک محل لانه سازی محدود شود. هر نوع مشکل تغذیه ای را اصلاح نمایید تا جیرهٔ پرنده بهبود یابد و شدت تخلیه منابع بدنی کاهش پیدا کند.

#پرنده

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.