فروشگاه کنترلر های هیرکان

یک کنترلر حرفه ای برای کسانی که دوست دارند حرفه ای باشند.

تب کنترلر
دوم اردیبهشت 1401

کنترلر روشنایی محیط

محصول جدید کنترل روشنایی که می توانید به راحتی آن طلوع و غروب یا لامپ یووی محیط را مدیریت کنید
با توجه به اهمیت زیاد روشنایی در امر پرورش این محصول جهت استفاده شما عزیزان تهیه و تولید شد.

کنترل
01 فروردین 1400

کنترلر ماژولارTW5

قابلیت کنترل چهار سالن مجزا کنترل هوشمند چهار فن‌:کنترل دما،رطوبت،تهویه،یکسان ساز دما طلوع و غروب مصنوعی قابل تنظیم خروجی روشنایی سالن، لامپ شب،لامپ یو وی،لامپ آی آر کنترل بخاری گازی"شیر برقی" کنترل هیتر برقی کنترل کولر آبی و گازی کنترل بخار ساز قابلیت پشتیبانی از سیمکارت و ارسال گزارشات‌ مهم مانند تغییرات دما،رطوبت از طریق پیامک دارای اپلیکیشن اندروید و کنترل از راه دور توسط اپلیکیشن

01 فروردین 1400

کنترلر krb

قابلیت کنترل یک سالن مجزا کنترل هوشمند چهار فن‌:کنترل دما،رطوبت،تهویه،یکسان ساز دما طلوع و غروب مصنوعی قابل تنظیم خروجی روشنایی سالن، لامپ شب،لامپ یو وی،لامپ آی آر کنترل بخاری گازی"شیر برقی" کنترل هیتر برقی کنترل کولر آبی و گازی

01 فروردین 1400

کنترلر TL5

کنترل هوشمند چهار فن‌:کنترل دما،رطوبت،تهویه،یکسان ساز دما طلوع و غروب مصنوعی قابل تنظیم خروجی روشنایی سالن، لامپ شب،لامپ یو وی،لامپ آی آر کنترل بخاری گازی"شیر برقی" کنترل هیتر برقی کنترل کولر آبی و گازی کنترل بخار ساز ورودی سنسور اعلان حریق قابلیت پشتیبانی از سیمکارت و ارسال گزارشات‌مهم مانند تغییرات دما،رطوبت،تحریک‌ سنسور اعلان حریق از طریق پیامک دارای اپلیکیشن اندروید و کنترل از راه دور توسط اپلیکیشن

01 فروردین 1400

کنترلر KRB-GSM

کنترل هوشمند فن‌:کنترل دما،رطوبت،تهویه،یکسان ساز دما طلوع و غروب مصنوعی قابل تنظیم خروجی روشنایی سالن، لامپ شب،لامپ یو وی،لامپ آی آر کنترل بخاری گازی"شیر برقی" کنترل هیتر برقی کنترل کولر آبی و گازی کنترل بخار ساز ورودی سنسور اعلان حریق قابلیت پشتیبانی از سیمکارت و ارسال گزارشات‌مهم مانند تغییرات دما،رطوبت،تحریک‌ سنسور اعلان حریق از طریق پیامک دارای اپلیکیشن اندروید و کنترل از راه دور توسط اپلیکیشن

01 فروردین 1400

کنترلر T4

کنترل هوشمند چهار فن:دما،رطوبت،تهویه،یکسان ساز هوا کنترل هوشمند کولر آبی کنترل هوشمند هیتر برقی و شیر برقی گاز کنترل هوشمند بخار ساز طلوع و غروب مصنوعی "دیمر"قابل تنظیم خروجی روشنایی خروجی لامپ شب خروجی لامپ یو وی و آی آر

01 فروردین 1400

کنترلر T4-RGB

کنترل هوشمند چهار فن:دما،رطوبت،تهویه،یکسان ساز هوا کنترل هوشمند کولر آبی کنترل هوشمند هیتر برقی و شیر برقی گاز کنترل هوشمند بخار ساز طلوع و غروب مصنوعی "دیمر"قابل تنظیم خروجی روشنایی خروجی لامپ شب خروجی لامپ یو وی و آی آر