لوگو

لیست تغییرات و بروزرسانی سایت شگفتها

شروع سایت

استارت فعالیت

استارت فعالیت سایت بطور آزمایشی.

01 فروردین 1400 بیشتر
akademi

آموزشگاه

عمومی شدن بخش آکادمی سایت با توجه به زادروز آقای مهندس امیر ترابی زاده پرورش دهنده منتخب کشوری.

15 اردیبهشت 1402 بیشتر

در این قسمت درصد بروزرسانی ها یا تغییرات را مشاهده خواهید کرد

 

پیشرفت سایت
حمایت کاربران